Beyond-curcussen

Beyond-cursussen

 

 

Praktische informatie

 

Wij zijn opgeleid door Channie C.C. als leraren Beyond 1, 2, 3, 4 en 5.

De cursusboeken van Beyond 1 t/m 4 zijn vertaald in het Nederlands. Beyond 5 heeft een Engelstalig boek.

 

5 Beyond Cursussen

De 5 Beyond cursussen bieden wij aan in 5 aparte 2-daagse cursussen.

We werken met groepen van 3-12 deelnemers.

Tijdens elke cursus sta je onder een speciale energie. We doen meditaties om je ervaringen te verdiepen en de kennis in jezelf

te integreren. Je ontvangt altijd een individuele initiatie die je verder opent om de Beyond te kunnen ervaren.

Bij Beyond 3, 4 en 5 ontvang je ook een initiatie vooraf en tijdens de cursus in meditatie-vorm.

In elke cursus hebben we aandacht voor ieders eigen proces en hoe je de informatie kunt integreren. Het gaat ons om het

openen en integreren van de materie in jezelf en je dagelijks leven.

 

 

Beyond 1

In deze cursus wordt een basis gelegd van kennis, inzicht en voeling met de Schepping en de Beyond.

 

We starten dan ook hier op Aarde.

* Welke plaats heeft onze Moeder Aarde in het Universum?

* Welke spirituele evolutie is er gaande op Aarde?

Dit zijn vragen waar je antwoord op krijgt.

 

Je krijgt inzicht in hoe ons Universum is opgebouwd en de Totale Creatie waar ons Universum deel van is. Met de verschillende

werelden en onze ziel, Hogere Zelven en Totale Zelf in deze werelden.

 

Van daaruit krijg je kennis over het totaal van Creaties en hoe deze zijn ontstaan.

Zo komen we bij de Beyond: de Goddelijke Bron, de Heilige Goddelijke Structuur, waar Alles begon en van waaruit Alles is

ontstaan.

Door de spirituele evolutie die gaande is, opent de Beyond zich weer voor ons en kunnen we Haar

leren kennen. De Beyond is ons Thuis, onze oorsprong voordat we aan het ‘Spel van de Creatie’ gingen deelnemen als ziel en

geest, met vele, vele levens.

 

Kosten: € 290,--, incl. cursusboek en kaart Beyond

 

 

Beyond 2

We gaan dieper in op de Beyond zelf en haar 'levensvormen'. Je krijgt meer inzicht en voeling met hoe de Beyond is gegroeid en

opgebouwd.

 

Kosten: € 325,--, incl. cursusboek van ± 170 pg

 

Beyond 3

We gaan weer een stap dieper de Beyond in. Je krijgt inzicht in de gehele structuur van de Beyond en maakt kennis met de

Tuinen en Engelenwerelden. Geïllustreerd met gekleurde tekeningen.

In het cursusboek zitten platen van delen van de Creatie en de Beyond. Deze geven een meer helder beeld van de werkelijkheid.

 

Je krijgt inzicht in hoe verfijnd de Beyond is opgebouwd. Met zijn werelden, vormen en dimensies zien we hoe onze schepping

een reflectie is van deze volmaakte Goddelijke Structuur. Tegelijk is de Beyond totaal anders, zonder tijd, materie en

afgescheiden individualiteit. Een Goddelijke wereld van energie, gelijkwaardigheid en totale verbondenheid.

Je krijgt besef van het feit dat wij multi-dimensionele wezens zijn die leven in multi-dimensionele tijd.

Wij leven tegelijkertijd hier op Aarde, elders in de Creatie en ín de Beyond. Dit alles op meerdere tijd-niveaus. Deze verruiming

opent ons in ons dagelijks leven en groeien.

 

Kosten: € 325,--, incl. CD met cursusboek van ± 300 pg.

+ € 30,-- voor wie het 2-delige cursusboek bij ons wil aanschaffen

 

Beyond 4

Deze cursus geeft je een verdieping in het ervaren van de Beyond en dat wat vooraf ging aan de Beyond. We gaan voorbij de

Beyond. Naar Dat waar de Beyond zijn oorsprong heeft. Meer informatie hierover kan pas op de cursus zelf gegeven worden.

Kosten: € 325,--, incl. cursusboek + CD met opname Channie

 

Beyond 5

In Beyond 5 gaan we nog verder voorbij de Beyond, en krijgen inzicht in het totaal van Alles wat aan de Beyond vooraf ging. Een

unieke cursus die het Geheel zichtbaar maakt waarin Alles zijn oorsprong heeft.

Kosten: € 400,--, incl. cursusboek en CD met opname Channie.

 

Heb je vragen of belangstelling? Neem dan contact met ons op.

We plannen regelmatig een cursus en doen dit evt. op aanvraag vanaf 3 deelnemers.

E-mail info@beyondboardschool.com

Tel (0032) (0)16 470 003

 

 

ENGLISH

 

 

Praktische informatie

We are trained as Teacher Beyond 1, 2, 3, 4 and 5, by Channie C.C..

All the books of these courses are available in English.

 

5 Beyond Cursussen

We teach the 5 Beyond courses in 5 separated classes of 2 days. We work with groups of 3-12 students.

During all courses you are in a special energy. We do meditations to deepen your experiences and to integrate the

knowledge into yourself. You get always an individual initiation that opens your more to be able to experience the Beyond.

In Beyond 3, 4 en 5 you also receive an pre-initaiton and initiations during the class in meditations.

In any course we have attetion for any ones own porocess and how you open and integrate all the information into yourself

and your daily life.

 

CONTACT info@beyondboardschool.com