BEYOND

Beyond

 

De Beyond, de Heilige Goddelijke Structuur achter alles, is een serie van 5 cursussen,

ontwikkeld door Channie C.C. West. Zij heeft door haar specifieke missie en verantwoordelijkheid, toegang gekregen tot

een informatiebron in het universum, over de Beyond. De nieuwe en grotere inzichten die ze hierdoor kreeg, worden

doorgegeven in de Beyond cursussen.

 

Het bijzondere aan deze cursussen is dat zij een antwoord geven op existentiële vragen. Waar komt Alles vandaan? Wie

ben ik, waar is mijn oorsprong? Wat geeft leven in atomen? Waarom is er een schepping gecreëerd? Wat is de oorsprong

van licht en liefde in ons universum? Waarom is er lijden op Aarde? Waar gaan we naartoe als Alles verlicht is? Wat is er

evolutionair gaande?

Door de spirituele evolutie die overal gaande is, komt de informatie vrij over onze Goddelijke Oorsprong in de Beyond.

Informatie die ons spiritueel opent en inzicht geef. Deze kennis en de ervaring ervan, brengt ons innerlijk dichterbij onszelf

dan we voor mogelijk achtte.

 

 

Uit de cursus:

De Beyond of de Heilige Goddelijke Structuur

De Beyond of De Heilige Goddelijke Structuur, is waar Alles is ontstaan. Alles Wat Is heeft een begin, en dit is Het. Maar

terwijl we voortgingen en ons daar verder vandaan bewogen, vergaten we diens belangrijkheid en bestaan. En hoe verder

je je ontwikkelde, hoe meer je herinnering daaraan in de schaduwen in het vergeten land van Waarheid raakte. Dus we

gingen voort, blij en tevreden, zelfs wanneer de Beyond ons van verre bleef roepen. De Beyond, De Heilige Goddelijke

Structuur, en diens gehele schoonheid, kennis en waarheden, wil dat we ontwaken uit ons dromerige idee betreffende de

realiteit, zoals we het zien. Omdat de Waarheden zich bevinden in de Beyond.

 

 

We zijn gewend dat onze spirituele groei gevoed wordt vanuit 'boven'. Ons Hoger Zelf, engelen, meesters, e.a. die op een

hoger niveau in het universum leven, reiken ons de kennis en groei aan waar we naar zoeken. In dit geval is er iets nieuws

gaande. De informatie en kennis over de Beyond, begon op het laagste niveau, hier op Aarde. Wij waren het die de kennis

als eerste tot ons konden nemen en vanuit ons stroomde het naar boven naar ons Hoger Zelf en verder de hoogte in. Wij

bevinden ons dus op een unieke plaats en in een unieke tijd in de evolutie van de schepping. Sinds zomer 2010 kan ook

elders in het Universum de Beyond bestudeerd worden. Wel blijft dat wij de Beyond hier op een unieke en belangrijke manier

tot ons nemen, omdat we op Aarde in de laagste wereld leven.

 

Channie:

De Beyond is pure Goddelijkheid voorafgaand aan alle religies en andere spirituele leringen. Het spreekt over eerder dan…..

Eerder dan, in de zin van eerder dan onze Creatie zelfs maar was begonnen of gevormd. Eerder dan God, zoals we deze

nu zien. In een tijd toen alles Goddelijke Energie in een Hogere Vorm was en in een Hogere Plaats. We noemen het de

Beyond, maar ook De Heilige Goddelijke Structuur. Omdat het gaat over de structuur van hoe Goddelijkheid startte en

zichzelf vormde, nog voor alles dat nu bestaat. Alles en Iedereen maakt in essentie deel uit van de Beyond. Deze cursussen

verbinden ons met die Goddelijke Essentie en openen onszelf vanuit dit aardse niveau om het Hoogste van Alles te bereiken.

 

De Beyond cursussen geven diep inzicht in ons universum, de totale schepping van vele creaties en het proces van scheppen.

We gaan begrijpen en ervaren hoe alles ooit ontstaan is en welke evolutie nu gaande is. We krijgen inzicht in de Goddelijke

Structuur die zich achter alles bevindt en we gaan deze energie opnieuw ervaren.

Deze cursussen geven een diepe impuls en opening in onze spirituele groei.

Het is onze ervaring dat de Beyond een antwoord is op een zoeken dat niet binnen de Schepping vervuld kan worden. Ons

bewustzijn zoekt voorbij de grenzen van God zoals we die kennen, voorbij de grenzen van verlichting zoals we dat kennen.

We zoeken naar een Thuis dat verder ligt dan de Schepping zelf. Ons thuis in de Beyond, in De Heilige Goddelijke Structuur.

De weg naar Huis is open ...

ENGLISH

The Beyond, the Holy Divine Structure behind everything, is a series of 5 courses,

developed by Channie C.C. West.

 

CONTACT info@beyondboardschool.com