Board cursus

Gever Board of Knowledge

 

 

Gever van de Tekens van Board of Knowledge 1 & 2 en Board of Knowledge 3

Wij zijn door Channie opgeleid tot leraar Board of Knowledge 1 & 2 en Board of Knowledge 3. Dit betekent dat we mensen op kunnen

leiden tot Gever van Tekens van de Board of Knowledge 1 & 2 en Tekens van Board of Knowledge 3.

Deze Tekens kun je aan alles en iedereen geven. Zij helpen alles en iedereen in de eigen unieke spirituele groei.

Ze openen alles en iedereen die een Teken ontvangt op het diepste niveau van Goddelijk Zijn. Voorbij healing en elke andere

methode, openen de Tekens ons en wijzen ons de weg naar wie wij spiritueel zijn. Ieder heeft een eigen spirituele

weg. De een trekt naar sjamanisme, de ander naar White Time of tarot, of wat dan ook. De Board beïnvloedt nooit maar opent

iemands eigen unieke spirituele weg.

De diepte en intelligentie van de Tekens zijn ongekend en van onvoorstelbaar hoge kwaliteit.

Het is belangrijk dat wij hier op Aarde, in de laagste wereld, met de Tekens werken. Omdat alles en iedereen in de Creatie naar

totale verlichting groeit, is licht, liefde en wijsheid nodig in elk gebied van elk wezen. Wij leven in de zwaardere frequenties van

Wereld 1. Deze frequenties zijn (minimaal) ook aanwezig in bijv. hoge engelen in Wereld 3 of 4. Voor hen is het echter heel

moeilijk om die zwaardere frequenties in zichzelf bewust te ervaren en tot verlichting te brengen. Juist daarin hebben wij een

belangrijke verantwoordelijkheid. Als wij met de Tekens werken komen ze direct aan, ook in die zwaardere frequenties waar het

zo nodig is. Wij hier op Aarde brengen bewustzijn, licht en liefde in de zwaardere gebieden van leven in de hele Creatie.

Verlichting verdiept zich hier omdat wij dwars door die zwaardere frequenties heen groeien. Angst, depressie, pijn of woede:

wij mensen ervaren dit aan den lijve en voelen de drang om hieraan voorbij licht en liefde te vinden. De kracht die we hiervoor

nodig hebben opent ons dieper en brengt niet alleen onszelf, maar het hele universum naar een hoger niveau van verlichting.

 

In deze tijd van voorbereiding op de overgang naar de Nieuwe Aarde, is de Board of Knowledge van grote betekenis. Het is een

fantastisch instrument voor spirituele groei en verlichting. Door deze cursussen te volgen, draag je bij aan de verspreiding van de

energie van de Board of Knowledge, ook als je niet actief met de Tekens werkt. De verspreiding van die energie is belangrijk voor

de wereld, Aarde, ons hele Universum en nog daaraan voorbij.

 

De Tekens openen blokkades en bevrijden zo hogere energieën in ons en in alles, wat Tekens krijgt.

Als je met de Tekens werkt voor de natuur, anderen mensen of wat dan ook, dan stroomt de energie van de Board Tekens

ook in jou en opent jou mee. Werken met de Board is het diepst openende wat je kunt doen.

 

Wij zelf, ervaren het werken met de Boards als heel speciaal en zelfs heilig. De diepte, schoonheid en perfectie van de energie

van de Boards is onmisbaar in ons leven en werk. We kunnen alleen maar met het diepste respect en liefde over de Boards

praten.

Hier op deze Aarde zijn de Boards belangrijk, en ook straks op de Nieuwe Aarde is studie van en werken met de Boards

belangrijk. Hier al met de Boards werken, helpt ook in deze belangrijke fase van over gaan naar de Nieuwe Aarde.

 

Werken met de Tekens van de Board is een eervolle verantwoordelijkheid. De diepte, kracht en intelligentie van de Tekens zijn

heilig en kunnen we met ons verstand niet bevatten. Wel kunnen we leren met de Tekens te werken en steeds meer ervaren

wat de bijzondere waarde van de Board of Knowledge is.

 

Cursus Board of Knowledge 1 & 2

Deze bijzondere cursus geeft je de kennis, inzichten en openingen om met Board 1&2 te kunnen werken. Alleen degene die

deze cursus gevolgd hebben en de passende initiaties hebben ontvangen, kunnen werken met de Board of Knowledge.

Naast dat het werken met de Board of Knowledge een prachtige, zuivere manier is om voor anderen wat te doen, geeft de

Board ook altijd wat aan jou als Gever. Het is een wisselwerking die jou verder brengt op je spirituele pad. De Board of

Knowledge kent onze weg naar verlichting en kent de weg naar verlichting voor Alles en Iedereen.

Vanuit bescheidenheid en dankbaarheid kun je Board 1 en Board 2 geven aan anderen en alles en zo je eigen verlichting dienen.

Na deze cursus kun je zelfstandig werken met Tekens van Board 1 & 2.

De cursus kost € 695,00 en duurt 2 dagen.

Deze cursus wordt ook op afstand en in het Engels gegeven.

 

Cursus Board of Knowledge 3

Na deze cursus kun je zelfstandig werken met Tekens van Board 3. Board 3 heeft het privilege om met tijd en ruimte te werken en

opent deze. Je werk met Board 1&2 krijgt een dimensie erbij en zal dieper gemanifesteerd worden in tijd en ruimte. Board 3 is de

derde stap naar verlichting.

De cursus kost € 795,00 en duurt 2 dagen.

Deze cursus wordt ook op afstand en in het Engels gegeven.

Voor meer informatie over een van deze cursusssen kun je contact met ons nemen.

E-mail info@beyondboardschool.com

Telefoon (0032) (0)16 470 003 (België)

 

 

 

FOTO: De foto op deze pagina maakte Solange nadat we Board 4 Water in zee hadden gegoten. Het maakt een lila energie

zichtbaar die we met het blote oog niet zagen. Dit is de kleur van de energie van Board 4 die Zij op de foto zichtbaar maakte

via de reflectie van de zon in het water. Zo toonde het Board 4 Water hoe haar energie zich verspreidt en de zee toonde zo

haar dankbaarheid voor het Water.

 

 

 

ENGLISH

 

 

Giver of the Signs of Board of Knowledge 1 & 2 and Board of Knowledge 3

 

We are trained by Channie C.C. West as teachers of Board of Knowledge 1&2 and Board of Knowledge 3, so we can educate

people to become a Giver of Board of Knowledge 1&2 and Board of Knowledge 3.

When you are a Giver, you can give these Signs to everything and everyone. They help everything and everyone in their own unique

spiritual growth. They open everything and everyone who receives a Sign on the deepest level of being Divine. Beyond healing and

any other method, the Signs open us and show us the way to who we siritual are. Everyone has an own unique spiritual path. One

goes to shamanism, the other to White Time or tarot, or whatever. The Board never influences, but opens someones own unique

spiritual path.

We experience working with the Boards as very special and even holy. The depth, beauty and perfection of the energy of the Boards

is indispensable in our life and work. We can only talk about the Boards with the deepest respect and love.

The Boards are very important here on Earth and also later on the New Earth. Start to work with the Boards here, will help in this

important phase of transition to the New Earth.

 

Working with the Boards is an honorable responsibility. The depth, strength, and intelligence of the Signs are sacred and we can

not comprehend them with our minds. We can learn to work with the Signs and experience more and more de special value of the

Board of Knowledge.

 

Course Board of Knowledge 1 & 2

This special course gives you the knowledge, insights and openings to work with Board of Knowledge 1&2. Only the ones who did

this course and got the initiations, can work with Board 1&2.

Working with the Board of Knowledge is a beautiful and pure way to do something for others and it also gives something to you

as the Giver. It is an exchange that brings you forward on your spiritual path. The Board of Knowledge knows our path to

enlightenment and knows the path to enlightenment of Everything and Everyone.

From within humbleness and gratitude you can give the Board to others and everything. At the same time you serve your own

enlightenment.

When you did this class, you can work independantly with the Signs of Board 1&2.

The course costs € 695,00 and takes 2 days.

We give this course also in English and on distance.

 

 

Course Board of Knowledge 3

Board 3 is a beautiful next step in working with the Board of Knowledge. Board has the privilege to work with time and space and

opens these. Your work with Board 1&2 gets an extra dimension and wil be deeper manifested in time and space.

Board 3 is the third step to enlightenment. After this class, you can work independantly with the Signs of Board of Knowledge 3.

The course costs € 795,00 and takes 2 days.

This course can also be given on distance (skype) and in English.

 

 

CONTACT info@beyondboardschool.com