Voorstellen

 

 

 

 

 

 

Solange Ruette

Geboren in 1963, opgegroeid in België, gescheiden en moeder

van een volwassen zoon.

Ik ben wie ik ben omdat ik in mijn leven diepe pijn, diepe

eenzaamheid, vrijheid en geluk heb gekend. Het niet

begrijpen van de liefdeloosheid in deze wereld en de

ontreddering die het met zich meebracht, heeft mij gebracht

naar een leven van persoonlijke groei. PRH heeft mij gedurende

12 jaar daar heel goed mee geholpen. Al heel jong heb ik

beseft dat groeien in spiritualiteit, groeien in liefde betekent.

Van kindsafaan ben ik heldervoelend en helderziend geweest,

en van daaruit hooggevoelig.

 

Mijn psychologische en filosofische achtergrond combineer

ik nu met de leringen van Channie C.C. West waarin ik alles

heb terug gevonden van wat ik heel belangrijk vind in het

leven op Aarde en daarbuiten. Respect, liefde, openheid,

vrijheid, eerlijkheid, puurheid ... Daarom heb ik mij gewijd

aan alles wat zij als leringen te bieden heeft.

 

Na mijn scheiding heb ik Anita leren kennen. Door de

gezamenlijke interesses en de wederzijdse herkenning, hebben

wij beslist om samen te werken en zijn we de Beyond Board

School gestart.

Ons huis is gevuld met gezonde en mishandelde honden,

eigen en geadopteerde katten en daardoor een overvloed

aan liefde.

De dieren helpen mij elke dag om mijn onvoorwaardelijkheid

te trainen, en al die dingen waar ik voor sta in werkelijkheid

om te zetten. Zij openen een mogelijkheid, elk op hun specifieke

manier, om de studenten die thuis komen dichter bij zichzelf

te brengen en om hen te laten zien dat we niet alleen zijn in het

leven. Voor mij zijn zij mijn dierbare helpers in het werk dat ik

zo graag doe.

 

 

STUDIES

- Supreme Teacher 1 België

- Universal White Time Healer (UWTH) 1-4

- Beyond cursus 1-6

- Beyond Healing

- Gever van Board of Knowledge 1-5, Absolute Board

en Sun's Board van de Andere Realiteit

- Board of Angels Gever

 

LERAAR

- Leraar UWTH 1-4

- Leraar Kinder White Time

- Nieuwe Aarde Leraar (NET) 9

- Beyond Leraar 1-5

- Board of Knowledge Leraar 1 & 2,3, 4 en 5

- Board of Angels leraar

Channie C.C. West

Geboren in 1961 en opgegroeid in Zweden. Van jongsaf ben ik

opgeleid om een leraar te worden voor de mensheid. Mijn wens

is om mensen in de wereld te helpen om spiritueel te groeien en

een andere manier van denken, buiten onze wereld, te

omarmen.

Als de Ambassadrice van Universal White Time Healing, kan ik

mensen op alle niveaus opleiden in deze filisofie.

Vanuit mijn eigen ervaring, leid ik ook leraren op voor de Heilige

Goddelijke Structuur, De Beyond.

Ik heb een andere Realiteit bereikt waar de Board of Knowledge

en de Absolute Board vandaan komt. Die Kennis heeft mij

geopend om studenten en leraren op te leiden om te werken

met de Boards, als een Goddelijk Instrument voor onze Realiteit

en voor de Verlichting van onze mensheid op Aarde.

De NET-cursussen zijn samengesteld om de Spirituele Evolutie

van de mensheid en zijn overgang naar een Hogere Dimensie, te

omarmen. Zij zullen het voor mensen makkelijker maken om een

beetje van de stappen te begrijpen die Moeder Aarde maakt om

Haar Nieuwe Dimensie en Lichaam te bereiken: De Nieuwe Aarde.

"Mijn liefde voor de mensheid maakt dat ik leef om les te geven."

Voorstellen

 

Beyond Board School

In 2009 hebben we elkaar ontmoet op de Beyond cursussen bij Channie C.C. West. We raakten bevriend en er bleek meer

tussen ons te zijn dan vriendschap. Een diepe liefde trok ons dicht naar elkaar en zo ook onze diepe verbondenheid op

spiritueel vlak.

Onze samenwerking is als vanzelf gegroeid, omdat met tweeën cursus geven en begeleidingen doen, zoveel krachtiger was.

Elk met onze eigen kwaliteiten blijken we een goed team te zijn dat elkaar perfect aanvult. Samenwerken blijkt een grote

toegevoegde waarde te zijn in het werk dat we eerst alleen deden.

We hebben samen in 2012 en 2013 heel intensief gestudeerd bij Channie in Zweden. Dit gaat door in 2014 en verder.

In korte tijd werden we Supreme Teacher level 1; Beyond leraar 3, 4 en 5; Gever van de Board of Knowledge 3, 4, 5 en de Absolute

Board. We zijn opgeleid tot Leraar Board of Knowledge 1&2 en Leraar Board of Knowledge 3.

Het is duidelijk: wij hebben samen een verantwoordelijkheid als het gaat over de Beyond en de Board of Knowledge.

 

Vanuit onze liefde en passie voor de Beyond en de Board, werd de Beyond Board School geboren.

Met deze School willen we hier en op de Nieuwe Aarde, onze bijdrage leveren aan de verlichting van alles en iedereen.

De grote kracht van studie van de Beyond en Board of Knowledge, is het diepe besef van de uniciteit en gelijkwaardigheid van

alles en iedereen. Elk facet van het leven is onmisbaar in het grote Geheel. Of het nu een miertje op Aarde of een hoog goddelijk

wezen is. Ze zijn van gelijke waarde en elk volkomen uniek. Slechts hun uitingsvorm en verantwoordelijkheid verschillen. In

alles schijnt het licht vanuit de Beyond en de Board (her)kent alles en iedereen in het diepste zijn.

Voor ons is ware verlichting volledig geïntegreerd in je mens-zijn en dwars door de zware kanten van mens-zijn heen gegaan.

Respect voor ieders uniciteit en gelijkwaardigheid, is een uitdrukking van onvoorwaardelijke liefde, licht, wijsheid en vertrouwen.

Elke dag leren en groeien we hierin en middels de School hopen we anderen iets mee te kunnen geven in hun unieke groei.

 

We zijn open om de wereld les te geven. Channie staat hier achter en ondersteunt onze beslissing. Zij zal ons soms vergezellen

op onze reizen om de wereld te openen en soms cursus geven op dezelfde locatie als wij en we zullen samen de energie van die

locatie openen. Wij zullen Channie in haar cusussen assisteren wanneer dat nodig is.

We zijn open om uitnodigingen te ontvangen van de wereld.

 

ENGLISH

 

We are open to teach the world and Channie approves of that and supports our decision. She will sometimes join us in our

effort to open the world, because she will sometimes have her classes at the same location as us and we will open the energies of that

place together. We will also assist Channie in her classes when needed.

We are open for invitations from the world.

 

CONTACT info@beyondboardschool.com

 

 

Channie C.C. West

Born in 1961 and grew up in Sweden. From early age I was

educated to become a teacher for humanity. My wish is to help

people in the world to grow spiritually and embrace another

thinking outside our world.

As the Ambassador of Universal White Time Healing, I can educate

people on all the levels in that philosophy.

I also educate from my own experience, teachers for The Holy

Divine Structure, The Beyond.

I have reached into another Reality from where the Board of

Knowledge and the Absolute Board comes. That Knowledge have

opened me up to teach students and teachers to work with the

Boards as a Divine Tool for our Reality and for our human

Enlightenment on Earth.

The NET-classes are put together to embrace mankind’s Spiritual

Evolution and Transition into a Higher Dimension. They will

make it easier for people to understand a little of the steps that

Mother Earth takes to reach Her New Dimension and Body:

The New Earth.

“My love for mankind makes me live for teaching.”